Wizyta Wiceministra Kultury Jarosława Sellina

W dniu 2 maja 2016 r. z krótką wizytą roboczą gościli w Wiśniowej: pan Jarosław Sellin – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, pan Jarosław Szlachetka – poseł na Sejm RP, pan Marek Stoszek – prezes Oddziału Myślenickiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz pan Piotr Hajduk – p. o. Wójta Gminy Pcim. Tematem spotkania była możliwość pozyskania środków na remont drewnianej synagogi stojącej w Wiśniowej, która obecnie jest administrowana przez

Udział w Projekcie Kolaborator Małopolskiego Instytutu Kultury

„Kolaborator” to projekt edukacyjny realizowany w formie partnerstwa. Celem jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrożenia zmian, które uznają za ważne dla swoich społeczności lokalnych. Uczestnicy sami określą, jakie zadania przed sobą postawią oraz jakie kompetencje są im potrzebne do ich realizacji. CELE I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU: Wzmocnienie poczucia więzi lokalnych i dumy z miejsca zamieszkania po
Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast