W lutym 2016 r. na terenie gminy rozpoczęły działalność Ośrodki Wsparcia dla Osób w Podeszłym wieku i Młodzieży zwane potocznie Klubami Międzypokoleniowymi. Spotkania odbywały się w trzech miejscowościach:

– Kobielnik, gdzie opiekunem była Pani mgr Monika Jasak – Dutkowska. Zajęcia odbywały się w Zespole Placówek Oświatowych.
– Glichów – opiekun Pani Violetta Szczepanik – Przytuła. Zajęcia odbywały się w Zespole Placówek Oświatowych.
– Wiśniowa – opiekun Joanna Juras oraz Antonina Obuchowicz. Zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.

W zajęciach uczestniczyło 90 osób, w każdej z trzech grup 15 seniorów i 15 dzieci i młodzieży. Konkurs na prowadzenie Klubu wygrało Stowarzyszenie “Nasz Kobielnik”.
Projekt był realizowany od lutego do grudnia z przerwą wakacyjną.
Podczas spotkań Klubu Międzypokoleniowego odbyły się między innymi zajęcia z rękodzieła, spotkania autorskie, wycieczki krajoznawcze, zajęcia kulinarne, komputerowe, klub dobrej książki i inne atrakcje łączące starszych i młodszych.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast