Tylko 20 z 71 Ośrodków Kultury z całej Polski zostało zakwalifikowanych do projektu „Zaproś nas do siebie” Narodowego Centrum Kultury, mającego na celu wspieranie rozwoju lokalnych instytucji kultury.

Na liście znalazł się także Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, który w ramach projektu otrzyma wsparcie w zakresie: wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji; przygotowania oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca; pomocy w przygotowaniu opracowania mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury oraz odkrycia lokalnych kontekstów kulturowych w tym potencjału dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.
Projekt będzie realizowany od kwietnia do listopada 2017 roku w formie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, spotkań i konsultacji z ekspertem.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast