poniedziałek, 20 maja, 2024
Start > Zespół Teatralny

Zespół Teatralny

Historia Amatorskiego Zespołu Teatralnego sięga czasów przedwojennych. Już wtedy było wielu pasjonatów teatru. Próby i występy odbywały się w domu prywatnym Ciślików, potem w starej szkole podstawowej i świetlicy wiejskiej. Natomiast od 1959 roku w nowo wybudowanym Wiejskim Domu Kultury.

Jego celem jest popularyzacja zanikających obrzędów lokalnych i tradycji teatru wiejskiego, jak również edukacja teatralna dzieci i młodzieży. Samokształcenie w tej dziedzinie oraz promocja regionu poprzez wyjazdy do innych miejscowości z różnymi występami.

Przez te wszystkie lata aż do dnia dzisiejszego występy teatralne cieszą się dużym powodzeniem wśród miejscowej ludności. W swoim repertuarze Amatorski Zespół Teatralny posiada sztuki dramatyczne, obrzędowe oraz repertuar dla dzieci.

Skip to content