W ramach projektu „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży” ze środków Województwa Małopolskiego. Gmina Wiśniowa na projekt otrzymała kwotę 64 800 zł. Celem projektu jest  integracja międzypokoleniowa, wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń. Młodzież uczy się np. szydełkowania, czy wypieku lokalnych smakołyków, natomiast pomaga osobom starszym np. w obsłudze komputera. W ramach projektu organizowane są także m.in. wycieczki rekreacyjne i zajęcia z rękodzieła.

EDYCJA 2016

EDYCJA 2017

EDYCJA 2018

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast