Kolaborator” to projekt edukacyjny realizowany w formie partnerstwa. Celem jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrożenia zmian, które uznają za ważne dla swoich społeczności lokalnych. Uczestnicy sami określą, jakie zadania przed sobą postawią oraz jakie kompetencje są im potrzebne do ich realizacji.

CELE I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU:

Wzmocnienie poczucia więzi lokalnych i dumy z miejsca zamieszkania poprzez odkrywanie historii różnych kultur i różnych społeczności zamieszkujących okolice Wiśniowej.
Wspólne z mieszkańcami wypracowanie pomysłu (funkcji) jakie będzie spełniać zabytkowy budynek dawnej bożnicy po renowacji.

METODY I DZIAŁANIA PRACY:

  • Warsztaty i szkolenia.
  • Konsultacje indywidualne. Konsultacje mogą dotyczyć, na przykład: konkretnych projektów i wniosków projektowych, działań promocyjnych, badań społecznych, planowania strategicznego, planowania oferty dla różnych odbiorców.
  • Grupa twórcza lub problemowa. Instytucja/organizacja zaprasza innych uczestników „Kolaboratora” do siebie po to, by wspólnie coś wymyślić lub znaleźć rozwiązanie problemu. Do takiej grupy zawsze i z chęcią dołączy ktoś z MIK.
  • Wizyta studyjna. Instytucja/organizacja zaprasza do siebie innych uczestników „Kolaboratora”po to, by pokazać, co się tam udaje a co mniej i dlaczego. Do takiej grupy także zawsze i z chęcią dołączy ktoś z MIK.
  • Wizyta w działaniu. Ktoś z MIK lub ekspert zewnętrzny chętnie odwiedzi instytucję partnerską, aby pomóc w konkretnym działaniu.
  • Superwizja koleżeńska. Osoba uczestnicząca w projekcie zaprasza innego uczestnika/uczestniczkę, aby wziął/ęła udział w jakimś wydarzeniu lub działaniu przezeń realizowanym. Rolą osoby zaproszonej jest udzielenie konstruktywnej informacji zwrotnej na temat swoich wrażeń z tego uczestnictwa. W tej roli może wystąpić też ktoś z zespołu MIK.
  • Spotkanie z doświadczonym praktykiem. Rozmowa z osobą, która wypracowała
    i wdrożyła jakieś innowacyjne rozwiązanie dotyczące: planowania, zarządzania, diagnozy, pracy z rozmaitymi grupami lub jeszcze czegoś innego.

 

 

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast