Dnia 25 marca 2018 roku przy Kościele św. Marcina w Wiśniowej odbył się konkurs na Najpiękniejszą Tradycyjną Palmę Wielkanocną.

Celem Konkursu było:

  • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.
  • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
  • Kultywowanie ludowej tradycji robienia palm wielkanocnych według starodawnych tradycji.
  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez etnografię swojego regionu.
  • Pobudzanie aktywności twórczej środowisk lokalnych.

W tegorocznej edycji komisja zauważyła większą staranność w wykonaniu palm. Komisja zwraca się do mieszkańców o dbanie o wiśniowską tradycję związaną ze zdobieniem palm wielkanocnych i zachęca do czynnego udziału  w następnych latach.

PROTOKÓŁ

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i podziękowanie za udział w tegorocznym konkursie.

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast