Położenie Wiśniowej na południe od Krakowa sprawia, że widać tu też pewne wpływy kultury góralskiej. Pogranicze góralsko­laskie znacznie rzadziej niż tereny stricte góralskie było przedmiotem badań. Powoduje to niesprawiedliwie, stereotypowe niejako przekonanie, że w tej części Małopolski gwara i kultura ludowa nie są wyraziste albo nawet, że uległy już całkowitemu zanikowi.

Wiśniowa to prawdziwe ,,zagłębie” hafciarstwa i krawiectwa strojów ludowych, zauważa się jednak raczej małe zainteresowania etnografów tym interesującym etnograficznie terenem.Dlatego Podjęliśmy rozmowy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie, nawiązaliśmy współpracę ze studentami i doktorantami Wydziału Polonistyki – Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracownikami naukowymi.

STRÓJ LUDOWY

GWARA

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast