Za nami już kolejne spotkanie w ramach programu Kolaborator Małopolskiego Instytutu Kultury, którego celem w ramach udziału GOKIS jest wzmocnienie poczucia więzi lokalnych i dumy z miejsca zamieszkania poprzez odkrywanie historii różnych kultur i różnych społeczności zamieszkujących okolice Wiśniowej.

Podczas spotkania zespołu składającego się z historyków, przedstawicieli NGO i grup nieformalnych, nauczycieli, animatorów kultury, przewodnika turystycznego, organizatora ŚDM w Wiśniowej, księdza proboszcza oraz wójta rozmawiano o wartościach, związanych z różnymi epokami i kulturami, z których może być dumna społeczność Wiśniowej oraz zebrano propozycje co warto zrobić, żeby te wartości były znane i ważne dla mieszkańców.

Głównym obszarem zainteresowania były zasoby kulturowe Gminy oraz jej bogata historia.

Wypracowano wiele kierunków działań, które będą kontynuowane już w najbliższym czasie.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast