Trzy kluby międzypokoleniowe w gminie Wiśniowa rozpoczęły swoją działalność od 1 lutego. W związku z tym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej zaprasza osoby w wieku 50+ oraz dzieci i młodzież, zainteresowane wymianą doświadczeń poprzez uczestnictwo w zajęciach. 

Zajęcia odbywają się w Glichowie (dwa razy w tygodniu), Kobielniku (raz w tygodniu) i w Wiśniowej (dwa razy w tygodniu). W zaplanowanych trzech grupach w zajęciach ma uczestniczyć łącznie 90 osób, po 15 seniorów oraz 15 dzieci i młodzieży w każdej grupie. Projekt będzie realizowany do grudnia br., z przerwą wakacyjną. Głównym realizatorem zadania jest Stowarzyszenie „Nasz Kobielnik”, które wygrało konkurs na prowadzenie klubów. Pierwsze spotkania już się odbyły. Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń. Młodzież będzie mogła nauczyć się np. szydełkowania, czy wypieku lokalnych smakołyków, natomiast będzie też mogła dać coś od siebie i pomóc osobom starszym np. w obsłudze komputera. Zaplanowano m.in. wspólny wyjazd do teatru lub opery, wycieczkę rekreacyjną i zajęcia z rękodzieła.

Więcej informacji o terminach zajęć i nie tylko: TUTAJ

Oprac.: Bartosz Cwynar – Myślenice iTV

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast