W 2016 roku młodzież z terenu Gminy Wiśniowa brała udział w projekcie Nasz start z Fundacją ARTS i State Street.

W ramach warsztatów autoprezentacji uczestnicy projektu wzięli udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej,  w czasie której wykonywane były zdjęcia portretowe, wykorzystane potem przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Ponadto w ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego, pracy metodą projektu, warsztaty komputerowe, warsztaty z autoprezentacji.

Półroczny cykl bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Nasz start z Fundacją ARTS i State Street” zakończony został spotkaniem networkingowym w firmie State Street w Krakowie.
Warsztaty i zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast