12 lutego na terenie Gminy Wiśniowa podejmowane będą działania dotyczące opracowywania materiału dialektologicznego, który pozwala na zbadanie i opisanie obecnego stanu gwary terenów Gminy Wiśniowej.

Zadanie będzie realizowane przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki Koła Naukowego Językoznawców. Członkowie sekcji, rozmawiając z mieszkańcami wsi, szczególnie starszymi, będą zbierać informacje o dawnych zwyczajach, wierzeniach, świętach, codziennych czynnościach i pracy na roli.

Zapraszamy do współpracy !

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast