Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej oraz Partnerzy Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia oraz Gmina Wiśniowa serdecznie zapraszają na zakończenie projektu „Wiśniowsko godka” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Konferencja odbędzie się 12 listopada 2017 r. o godz 16.00 w sali teatralnej Domu Kultury w Wiśniowej.

Od dłuższego czasu trwają prace związane z opisywaniem gwary wiśniowskiej i jej popularyzacją. Dzięki pracy dialektologicznej dr. Władysława Paryla posiadamy zbiór słów gwarowych tego regionu sprzed 50 lat. W ramach projektu „Wiśniowsko godka” studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego kontynuują badania, gromadząc ginące słownictwo i różne gatunki folkloru słownego (pieśni, legendy, gadki, baśnie, oracje weselne, winszowania bożonarodzeniowe i in.). Materiał zebrany podczas czterech obozów dialektologicznych (studenci nagrali już prawie 60 godzin rozmów ze starszymi mieszkańcami) zostanie opracowany i opublikowany wraz z popularnonaukowym komentarzem i interaktywnym słownikiem gwary na stronie internetowej. Będzie to cenne źródło informacji dla mieszkańców regionu oraz innych osób zainteresowanych tą częścią Małopolski. Podczas spotkania kończącego projekt odbędzie się pierwsza prezentacja strony ze słownikiem. Konferencję uświetnią swoim występem laureaci Przeglądu Śpiewaków i Gawędziarzy, a także Zespół Regionalny Banda Burek z Grupą Teatralną w widowisku obrzędowym „Wesele wiśniowskie”.

 

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast