Protokół z posiedzenia komisji artystycznej oceniającej prezentacje w ramach Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego, który odbył się dnia 20 sierpnia 2017 r., w trakcie Gminnych Dożynek w Wiśniowej.

Komisja artystyczna w składzie:
Zofia Moskwik – /społecznik, przewodnicząca komisji/
Jan Szczepanik – /malarz, twórca ludowy/
mgr Agnieszka Wargowska – Dudek /animator kultury, dyrektor GOKiS/
mgr Anna Mentel – /społecznik, animator kultury/
po obejrzeniu 7 wieńców dożynkowych ze wszystkich sołectw Gminy Wiśniowa, zaprezentowanych przez grupy wieńcowe Kół Gospodyń Wiejskich z: Glichowa, Kobielnika, Wierzbanowej, Lipnika, Poznachowic Dolnych, Węglówki i Wiśniowej oraz ich gruntownej ocenie, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: W ŁĄCZNEJ PUNKTACJI ZA WSZYSTKIE KATEGORIE REGULAMINOWE: Przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca I miejsce wraz z dyplomem oraz nominację na Dożynki Wojewódzkie otrzymuje grupa wieńcowa z Węglówki w kategorii wieniec współczesny, równoległe I miejsce wraz z dyplomem oraz nominację na Dożynki Powiatowe otrzymuje grupa wieńcowa z Poznachowic Dolnych w kategorii wieniec tradycyjny. 5 równorzędnych wyróżnień wraz z dyplomami otrzymują grupy wieńcowe z: Wiśniowej, Wierzbanowej, Kobielnika, Glichowa i Lipnika. Ponadto wszystkie grupy wieńcowe uczestniczące w konkursie otrzymują nagrody za udział w wysokości po 300 zł, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej. Komisja artystyczna potwierdza celowość dalszego organizowania Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego dostrzegając jego znaczenie dla zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Komisja wyraża uznanie i podziękowanie organizatorom oraz uczestnikom za przygotowanie wieńców i udział w konkursie. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast