17 stycznia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej odbył się Gminny Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych i Jasełkowych, w którym wystąpiło 7 grup z Placówek Oświatowych Gminy Wiśniowa. Organizatorem Przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej.Na scenie pojawiło się około 200 młodych kolędników ubranych w przepiękne, kolorowe stroje,
a odpowiednio dobrane rekwizyty do każdej postaci jeszcze bardziej podniosły poziom i atrakcyjność występu.

W przeglądzie wzięli udział:

1. Przedszkole Samorządowe z Lipnika.
2. Przedszkole Samorządowe z Wiśniowej.
3. Przedszkole Samorządowe z Węglówki.

4. ZPO Wiśniowa kl 5.
5. ZPO Lipnik 8-9 lat.
6. ZPO Lipnik kl 4-6.
7. ZPO Lipnik 14-16 lat.


Atmosfera na widowni była bardzo ciepła i rodzinna, ponieważ wraz z występującymi dziećmi przyszli koledzy i koleżanki, którzy podziwiali występy młodych aktorów. Spotkanie miało charakter przeglądu, a jego głównym celem było: pobudzenie aktywności twórczej dzieci, prezentacja osiągnięć i umiejętności wykonawczych, edukacja artystyczna młodego pokolenia, dbałość o dziedzictwo kulturowe.

Po obejrzeniu wszystkich grup stwierdzić można, że poziom artystyczny był bardzo wysoki. Uczestnicy przeglądu, co roku ukazują niezwykle ciekawe tradycje i współczesne widowiska, których treścią są opowieści na temat Bożego Narodzenia. Widać, że tematyka obrzędowa związana z kolędowaniem cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodego pokolenia.
Na szacunek zasługuje również duże zaangażowanie nauczycieli i wychowawców, którzy chcą i potrafią zaszczepić polską tradycję dzieciom i młodzieży.

Podsumowaniem przeglądu było wręczenie nagród i dyplomów ufundowanych przez organizatora.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast