21 stycznia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej odbył się XVIII Gminny Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych i Jasełkowych, w którym wystąpiło 7 grup z Placówek Oświatowych Gminy Wiśniowa.

Na scenie pojawiło się około 218 młodych kolędników, ubranych w przepiękne, kolorowe stroje, a odpowiednio dobrane rekwizyty do każdej postaci jeszcze bardziej podniosły poziom i atrakcyjność występu.

W przeglądzie udział wzięli: Przedszkole Samorządowe z  Wierzbanowej, Przedszkole Samorządowe z Lipnika, Grupa Jasełkowa z klas II SP w Lipniku, Grupa Jasełkowa z klas IV-VI SP w Lipniku, Grupa Jasełkowa z klas V SP w Wiśniowej, Grupa Jasełkowa “Węglowianie” z Węglówki, Grupa Kolędnicza z klas VIII SP z Lipnika

Spotkanie miało charakter przeglądu, a jego głównym celem było: pobudzenie aktywności twórczej dzieci, prezentacja osiągnięć i umiejętności wykonawczych, rozśpiewanie młodego pokolenia oraz dbałość o tradycje bożonarodzeniowe

Po obejrzeniu wszystkich grup można stwierdzić, że poziom artystyczny był bardzo wysoki. Uczestnicy przeglądu co roku ukazują niezwykle ciekawe tradycje i współczesne widowiska, których treścią są opowieści na temat Bożego Narodzenia. Widać, że tematyka obrzędowa związana z kolędowaniem cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodego pokolenia. Na szacunek zasługuje również duże zaangażowanie nauczycieli i wychowawców, którzy chcą i potrafią zaszczepić polską tradycję dzieciom i młodzieży.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast