Od lutego 2017 roku do grudnia 2017 na terenie Gminy Wiśniowa będzie realizowane zadanie pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży” czyli Klub Międzypokoleniowy. Osoby (starsze, młodzież i dzieci) zainteresowane wspólnym spędzaniem czasu na warsztatach artystycznych, rekreacyjnych, na wycieczkach i spotkaniach zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych do 5 miejscowości Gminy Wiśniowa: Wiśniowej, Węglówki, Kobielnika, Glichowa oraz Lipnika.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast