We współpracy z Grażyną Murzyn, Gminą Wiśniowa oraz studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego z Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki Koła Naukowego Językoznawców.

Dziękujemy bardzo za tak życzliwe przyjęcie w domach lipnickich i wiśniowskich. Podziękowania dla studentów UJ oraz ich opiekunów naukowych, wszystkich zaangażowanych.
Poniżej krótkie podsumowanie pierwszego obozu:

Udało się nagrać 9 wywiadów, które razem mają prawie 20 h. Teraz nagrania zostaną podzielone pomiędzy studentów – członków Sekcji i powoli zacznie się proces ich opracowywania (opis gramatyczny, poszukiwanie słów gwarowych, spisywanie frazeologizmów, piosenek, wybranie tematów do transkrypcji, tagowanie).

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast