Gminny Ośrodek Kultury i Sportu uzyskał dofinansowanie projektu pt. „Głęboka termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej” w ramach funduszy RPOWM na lata 2014-2020. Ośrodek Kultury uplasował się na trzecim miejscu listy rankingowej w Subregionie Krakowski Obszar Metropolitarny.


Głównym celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej, zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku użyteczności publicznej jakim jest GOKiS oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Inwestycja realizowana w ramach projektu polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych, modernizacji systemu grzewczego i zastosowaniu OZE (fotowoltaika) określony na podstawie audytu energetycznego. Działania mają ruszyć w 2018 i trwać do 2019 roku.
Wartość całego projektu wynosi 666 289,46 zł.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast