Kolaborator” to projekt edukacyjny realizowany w formie partnerstwa. Celem jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrożenia zmian, które uznają za ważne dla swoich społeczności lokalnych. Uczestnicy sami określą, jakie zadania przed sobą postawią oraz jakie kompetencje są im potrzebne do ich realizacji.

CELE I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU:

Wzmocnienie poczucia więzi lokalnych i dumy z miejsca zamieszkania poprzez odkrywanie historii różnych kultur i różnych społeczności zamieszkujących okolice Wiśniowej.
Wspólne z mieszkańcami wypracowanie pomysłu (funkcji) jakie będzie spełniać zabytkowy budynek dawnej bożnicy po renowacji.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast