12 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej odbyła się Konferencja podsumowująca projekt “Wiśniowsko godka”. Projekt został dofinansowany w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury.
Partnerami byli: pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia oraz Gmina Wiśniowa.  Konferencji naukowej towarzyszyły występy laureatów Przeglądu Śpiewaków i Gawędziarzy oraz degustacja potraw regionalnych. Podczas gali zostały zaprezentowane wyniki prowadzonych badań, m.in. film zrealizowany w ramach projektu, zdjęcia oraz interaktywna strona. Konferencja została zakończona widowiskiem Wesele Wiśniowskie w wykonaniu Zespołu Regionalnego Banda Burek wraz z kapelą oraz Grupą Teatralną.

Projekt składał się z 5 etapów.

Działanie I “Wiśniowsko godka” – rozpoczęcie i promocja projektu.

Działanie II “Godomy, godomy” – cykl wykładów i warsztatów w szkołach.

Działanie III “Godomy i zbiyromy” – otwarte spotkania z najstarszymi mieszkańcami Gminy.

Działanie IV Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy – “Bajania nad Krzyworzeką”.

Działanie V Powstanie strony internetowej.

Mimo iż projekt jest oficjalnie zakończony to nadal trwają prace związane z zachowaniem gwary wiśniowskiej. Dzięki wykonanej pracy dialektologicznej mamy ogromny zbiór słów gwarowych tego regionu (około 700 słów) oraz kilkadziesiąt godzin nagrań, które pomogą przy pracy z Zespołem Regionalnym i innymi grupami. Materiały zostały umieszczone na stronie internetowej http://wisniowskogodka.gokis-wisniowa.pl/ gdzie każdy może uczestniczyć w tworzeniu poprzez dodawanie swoich słów gwarowych. Projekt ten pokazał jak silna jest otwartość i determinacja mieszkańców jeśli chodzi o dobro wspólne wsi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, informatorom, władzy, dyrekcji szkół, wykładowcom oraz studentom.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast