10 marca 2020 r w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej odbyła się konferencja profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy.

Głównym hasłem spotkania były słowa “ Żyjmy razem w miłości, bez przemocy i złości”.  Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie z Urzędem Gminy Wiśniowa, Zespołem Interdyscyplinarnym ds Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz GOKiS Wiśniowa przy zaangażowaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Wiśniowej oraz Stowarzyszenia Artystycznego Teatr, Kultura i My.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast