Projekt został zainicjowany wspólnie przez zespół badaczy i przedstawicieli lokalnej społeczności,

ukierunkowanych na wypełnienie luk w zakresie dokumentacji,ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Gminy Wiśniowa. Jego efektem będzie pierwsze wspólne wielowątkowe i kompleksowe wyjaśnienie problematyki tradycyjnych profesji oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat. W tym celu na terenie Gminy przeprowadzone zostaną etnograficzne badania terenowe dotyczące tego zjawiska. Multimedialny materiał pozyskany i opracowany przy współudziale lokalnej społeczności upowszechniony zostanie w atrakcyjnej formie odpowiadającej współczesnym kontekstom kulturowym zróżnicowanych odbiorców-zarówno w postaci ilustrowanej tematycznej monografii, internetowej interaktywnej mapy tradycyjnych profesji i twórców, wystawy, konferencji praktyków i teoretyków,  animacyjnych spotkań, tematycznych widowisk oraz wieńczącego projekt jarmarku, który w swoim zamierzeniu bazować będzie na wiśniowskich targach.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast