Od kwietnia rozpoczynają się działania w ramach projektu „Wiśniowsko godka”, projektu dofinansowanego w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację na kwotę 42 000 zł, tym samym zajmując 9 miejsce na liście rankingowej. W ramach programu złożono 394 wnioski. Wyłoniono 33 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.


Serdeczne podziękowania dla Jarosława Szlachetki oraz wszystkich zaangażowanych w projektowanie działań; studentów UJ koło dialektologii, za wsparcie m.in. Arturowi Czesakowi, za wsparcie animacyjne Grażynie Murzyn oraz za wszelką pomoc władz gminy i mieszkańców w rozpoczęciu prac nad zbieraniem materiału dialektologicznego.
Projekt będzie popularyzował gwarę i kulturę Gminy Wiśniowa oraz utrwalał ginące słownictwo (zwłaszcza dotyczące realiów wsi, które wraz z postępem cywilizacyjnym odchodzi do przeszłości) i różnych gatunków folkloru słownego (pieśni, legendy, gadki, baśnie, oracje weselne, winszowania bożonarodzeniowe i in.). Jest to właściwie ostatnia chwila, by prowadzić tego typu badania, aktywizować młodsze pokolenia i zainteresować je odchodzącą kulturą poprzez rozwijanie kompetencji językowych i świadomości lokalnej. Materiał zebrany podczas obozów dialektologicznych zostanie opublikowany wraz
z popularnonaukowym komentarzem i interaktywnym słownikiem gwary na stronie internetowej. W ramach projektu zorganizowany zostanie Konkurs Śpiewaków i Gawędziarzy, na który już dziś zapraszamy, cykl warsztatów i konferencji dotyczących języka i badania nad jego gwarowymi odmianami.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast