W minioną niedzielę 28 maja 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu rozpoczął  się oficjalnie projekt pn. „Wiśniowsko godka” finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W spotkaniu wzięli udział m.in. studenci z Koła Naukowego Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z opiekunami, którzy od kilku miesięcy zbierają materiały i badają wiśniowską gwarę.
Widzowie mogli wysłuchać ciekawych prelekcji dr. Macieja Raka   oraz dr. hab. Kazimierza Sikory.
Wydarzenie połączone było także z 85. Obchodami dr. Władysława Paryla, który w swojej działalności zajmował się dialektologią i integracją językową.

W najbliższych miesiącach odbędą się warsztaty i wykłady w szkołach poświęcone tematom: grzeczności językowej, historii języka, dialektologii, wiedzy o krakowskim folklorze oraz retoryce i technice autoprezentacji. Głównym tematem warsztatów dla najmłodszych będzie gwara wiśniowska i grzeczność językowa. Ta część projektu ma ogromną wartość edukacyjną. Wykłady i warsztaty poprowadzą pracownicy Wydziału Polonistyki UJ wraz z doktorantami i studentami.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast