W dniu 2 maja 2016 r. z krótką wizytą roboczą gościli w Wiśniowej: pan Jarosław Sellin – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, pan Jarosław Szlachetka – poseł na Sejm RP, pan Marek Stoszek – prezes Oddziału Myślenickiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz pan Piotr Hajduk – p. o. Wójta Gminy Pcim. Tematem spotkania była możliwość pozyskania środków na remont drewnianej synagogi stojącej w Wiśniowej, która obecnie jest administrowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, a także trudności w przejęciu przez Wojewodę Małopolskiego cmentarzy wojennych nr 373 i 374 z okresu I wojny światowej, znajdujących się na gruntach prywatnych w Wiśniowej. Przy okazji Ministrowi oraz pozostałym gościom przedstawiono krótko bardzo bogatą historię naszych ziem, naszej kultury i tradycji. Minister był pod wrażeniem tego, co usłyszał i zobaczył. Stwierdził, że synagoga z Wiśniowej jest jedynym drewnianym budynkiem tego typu w Polsce i zadeklarował pomoc w staraniach o pozyskanie środków zewnętrznych na konieczny remont tego obiektu. Ograniczony czas wizyty i jej charakter nie pozwolił na zorganizowanie spotkania tak znakomitych gości z mieszkańcami Gminy Wiśniowa. W imieniu mieszkańców gości przyjmowali pani Agnieszka Dudek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej oraz pan Wiesław Stalmach – Wójt Gminy Wiśniowa.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast