18 stycznia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej odbył się XV Gminny Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych i Jasełkowych, w którym wystąpiło 5 grup z Placówek Oświatowych Gminy Wiśniowa. Na scenie pojawiło się ponad 100 młodych kolędników, ubranych w przepiękne, kolorowe stroje, a odpowiednio dobrane rekwizyty do każdej postaci jeszcze bardziej podniosły poziom i atrakcyjność występu.

W przeglądzie udział wzięli:

1. Przedszkole Samorządowe z Wiśniowej.
2. Grupa „Mali Węglowianie” z Węglówki.
3. ZPO w Lipniku – klasy IV – VI
4. ZPO w Wiśniowej – klasy V
5. Gimnazjum z Lipnika

Spotkanie miało charakter przeglądu, a jego głównym celem było:

– pobudzenie aktywności twórczej dzieci
– prezentacja osiągnięć i umiejętności wykonawczych
– rozśpiewanie młodego pokolenia
– dbałość o tradycje bożonarodzeniowe

Po obejrzeniu wszystkich grup można stwierdzić, że poziom artystyczny był bardzo wysoki. Uczestnicy przeglądu co roku ukazują niezwykle ciekawe tradycje i współczesne widowiska, których treścią są  opowieści na temat Bożego Narodzenia. Widać, że tematyka obrzędowa związana z kolędowaniem cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodego pokolenia. Na szacunek zasługuje również duże zaangażowanie nauczycieli i wychowawców, którzy chcą i potrafią zaszczepić polską tradycję dzieciom i młodzieży. Jury jednak zwróciło uwagę na słaby odsłuch podkładów muzycznych oraz skupianie większej uwagi dzieci na podawaniu między sobą mikrofonu, który tak naprawdę był zbędny. Podsumowaniem przeglądu było wręczenie nagród i dyplomów ufundowanych przez organizatorów.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast