W dniu 29 marca w GOKiS odbył się mini pokaz makiety kolejowej wraz z krótką prelekcją na temat historii II wojny światowej dotyczącej terenów Gminy Dobczyce i okolic.

Makieta to plansza o wymiarach ok 3×3 metry,  przedstawiająca fragment terenu gminy Dobczyc i najbliższych okolic, z precyzyjnie wykonanymi figurkami postaci, pojazdów, budynków, elementów przyrody (wzgórza, drzewa, jezioro), broni, wkomponowanych w ciekawe krajobrazy i połączonych szlakami kolejowymi.

Do najciekawszych modeli należą z pewnością:
– miniatura pociągu pancernego nr 51 (dawny „Pierwszy Marszałek”), który brał udział w bitwie pod Jordanowem w pierwszych dniach kampanii wrześniowej 1939 roku, wspierając polską 10 Brygadę Kawalerii w walce z armią niemiecką,
– modele polskich samolotów płatowych „Lublin” (zaprojektowany w 1931 roku przez Jerzego Rudlickiego) oraz PZL P.11 c (to pierwszy polski samolot, na którym odniesiono zwycięstwo nad Luftwafe, tym bardziej cenny, że cała dokumentacja konstrukcji zaginęła podczas II wojny światowej),
– model taczanki, czyli dwuosiowego pojazdu zaprzęgowego, uzbrojonego w ciężki karabin maszynowy, który mógł prowadzić ogień bezpośrednio z taczanki,
– tankietka, czyli mały, bezwieżowy czołg z dwuosobową załogą (również brał udział w bitwie pod Jordanowem).

Odrestaurowana makieta, pod kierownictwem pana Jacka Bassary i jego zespołu, to efekt realizacji projektu pt. „Konstruktorzy marzeń”, złożonego w ramach Programu Działaj Lokalnie przez grupę nieformalną, związaną z Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach i Stowarzyszeniem KAT Dobczyce.

Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi za udostępnienie GOKiS Wiśniowa makiety oraz naukę naszej lokalnej historii.

(źródło: DPI)

 

 

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast