sobota, 20 lipca, 2024
Start > Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, z siedzibą w Wiśniowej 320;32-412 Wiśniowa tel. 12 271 20 20, adres e-mail: kultura@gokis-wisniowa.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: iod@gokis-wisniowa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez GOKiS w celach promocyjnych, popularyzatorsko – naukowychzgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby zainteresowane działalnością GOKiS Wiśniowa

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8. Podanie przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez GOKiS Wiiśniowa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Skip to content